Reminder - Bijzondere algemene ledenvergadering 13 januari 2023

07 januari 2023


Reminder bijzondere algemene ledenvergadering 

Energielasten

Zoals jullie thuis ook al gemerkt hebben lopen de energielasten enorm op, zo ook voor onze vereniging.Na talloze telefoontjes en mailtjes richting de gemeente waarom we (net als alle andere verenigingen op Ter Specke) geen afrekening ontvingen viel uiteindelijk afgelopen november de rekening op de deurmat. Dat was voor ons als bestuur even schrikken. Over de eerste 9 maanden was de energierekening (elektriciteit en gas) al ruim 2 keer zo hoog als de totale rekening in één geheel jaar.

Overleg gemeente

De vragen richting de gemeente waren er dan ook van andere verenigingen op Ter Specke en al snel werd een middag/avond georganiseerd op het gemeentehuis. Hierbij werd er af en toe emotioneel gereageerd op de nota’s en het niet betrekken/meenemen van de verenigingen bij deze hele gang van zaken.

De gemeente stak hierbij de hand in eigen boezem over de communicatie en beloofde beterschap op dit punt. Voor wat betreft de nota’s, het is zoals het is en daar kan de gemeente verder ook niks aan doen. Lang verhaal kort, wisseling van energieleverancier, leveranciers die niet meewerken, meters die niet uitgelezen kunnen worden. De energieconsulent (aanwezig namens de gemeente) gaf aan dat de tarieven voor kwartaal 1, 2 en 3 van 2022 hoog zijn maar dat deze in kwartaal 4 van 2022 wederom hoger zullen zijn. Hij wist ook aan te geven dat de tarieven voor kwartaal 1 van 2023 hoger zullen zijn dan kwartaal 4 van 2022. Kortom: het eind is nog niet in zicht.

Gevolgen voor LTC Lisse

Dat betekent dat de energiekosten voor onze vereniging eigenlijk niet meer op te brengen zijn als we op dezelfde voet verder gaan. We hebben dan ook een aantal zaken in gang gezet om de kosten te beteugelen. De lasten bestaan feitelijk uit twee componenten, de kantine/kleedkamers en de baanverlichting.

Kantine/Kleedkamers

Aangaande de kantine/kleedkamers hebben we een aantal zaken in gang gezet. Denk hierbij aan: omlaag draaien van de thermostaat, uitzetten van een aantal vriezers, koelkasten, verlichting, tv’s en de terrasheaters. Verder zijn we ook in contact gegaan met Sportfondsen m.b.t. het openstellen van de kleedkamers en douches.

Afgesproken is dat de douches afgesloten zullen worden in ieder geval tot 31 maart 2023. Als ons tennisseizoen begint zullen we wederom kijken wat de mogelijkheden zijn om de douches weer aan te zetten. Bovenstaande maatregelen hebben tot op heden het nodige opgeleverd maar we zijn er nog niet en gaan verder pluizen hoe we de energiekosten verder naar beneden kunnen krijgen. Ander initiatief is dat we aan het onderzoeken zijn of zonnepanelen voor ons haalbaar zijn.

Baanverlichting

Daarnaast hebben we de baanverlichting van onze 12 gravelbanen buiten. Deze verlichting slurpt energie en zou vervangen moeten worden door LED verlichting. Dit is een stevige investering. Willen we de kosten voor nu en in de toekomst in de hand houden dan is dit echt noodzakelijk. Er zijn inmiddels een aantal offertes opgevraagd en als bestuur streven we ernaar het nieuwe tennisseizoen te kunnen beginnen met de LED verlichting. De levertijd van deze LED verlichting is 8 tot 12 weken.

Dat betekent dat we snel moeten doorpakken gezien de start van het nieuwe seizoen eind maart. Voor deze investering is het noodzakelijk dat er instemming komt van de leden omdat deze investering niet in de begroting is opgenomen.

Wachten tot de reguliere ALV (16 februari 2023) is voor ons als bestuur geen optie omdat we dan zeer waarschijnlijk een gedeelte van het komende seizoen nog met de oude verlichting spelen. Dat zou zonde zijn van het geld dat we kunnen besparen.

Daarom roepen we als bestuur een bijzondere algemene ledenvergadering uit op vrijdag 13 januari 2023 20:00 uur. Op deze avond lichten we verder toe waarom we als bestuur deze investering willen doen.

Tegelijkertijd zullen we op deze avond ook een nieuwjaarsreceptie doen. Daarbij is gelijk de mogelijkheid om kennis te maken met de nieuwe pachter.

Dus noteer in je agenda:

- 13 januari 2023 - 20:00 uur: bijzondere algemene ledenvergadering en aansluitend nieuwjaarsreceptie

- 16 februari 2023 -  20:00 uur: algemene ledenvergadering

Aanmelden voor de bijzondere algemene ledenvergadering kan door een e-mail te sturen naar [email protected] Op de pagina reglementen staat een link naar document voor verlenen van een volmachtVerdere informatie over de algemene ledenvergadering van 16 februari 2023 volgt binnenkort.  

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 252 413 869

Address

Spekkelaan 4
2161 GH Lisse

KVK-nummer

40446215