Lidmaatschap algemeen

Bij LTC Lisse kunt u het hele jaar zomerseizoen van 1 april tot en met 30 september op onze 12 gravelbanen en 5 overdekte all-weather banen tennissen. Zo lang het weer het toelaat kunt u na 30 september nog steeds gebruik maken van onze gravelbanen.  

Tennisles is niet inbegrepen in het lidmaatschap. 

Lidmaatschapsvormen


LTC Lisse kent de volgende lidmaatschapsvormen:

 • Senioren lidmaatschap, voor volwassenen vanaf 18 jaar
 • Actielidmaatschap
 • Zomerchallenge
 • Pupillen tot en met 12 jaar
 • Junioren van 13 tot en met 17 jaar
 • Studenten lidmaatschap (18 t/m 23 jaar)
 • Introductie lidmaatschap gezinslid

De tarieven die horen bij de verschillende lidmaatschapsvormen, vindt u hier. De voorwaarden en “spelregels” die horen bij het lidmaatschap van LTC Lisse zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Onderstaand hebben wij een aantal van deze voorwaarden uitgelicht.

Algemeen


 • Het lidmaatschap van LTC Lisse is een jaarlidmaatschap, dat automatisch wordt verlengd;
 • De contributie wordt jaarlijks in het eerste kwartaal geïnd via automatische incasso;
 • Bij niet tijdige betaling, ontvangt u een betalingsherinnering en zal de contributie, in overeenstemming met ons huishoudelijk reglement, worden verhoogd met administratiekosten.

(Tussentijds) beëindigen lidmaatschap


 • Beëindiging van het lidmaatschap van LTC Lisse voor het volgende seizoen kan kosteloos in de periode 1 april tot 31 december, mits de contributie is voldaan; 
 • Restitutie van de contributie vindt onder geen enkel beding plaats, behoudens door onvolkomenheden van de vereniging zelf;
 • Let dus goed op: een eventuele opzegging moet vóór 31 december van het lopende kalenderjaar plaats vinden.

Voorwaarden junioren lidmaatschap


Voor jeugdleden geldt een beperking ten aanzien van het tennissen ’s avonds. Zij mogen tot 18.00 uur spelen.

Meer informatie over jeugdtennis vindt u hier

 

Voorwaarden actielidmaatschap


 • Het actielidmaatschap is een introductie lidmaatschap bestemd voor mensen die willen kennismaken met het tennissen en de sfeer bij LTC Lisse.;
 • Met het lidmaatschap van € 90,- mag er op alle banen (baan 1 t/m 17) gespeeld worden;
 • Er kan slechts 1 maal per persoon van het introductie pakket gebruik gemaakt worden en alleen door personen die geen lid bij LTC Lisse geweest zijn na 1 april 2019;
 • Introductie leden kunnen ook deelnemen aan door de KNLTB georganiseerde toernooien, onder andere het open toernooi en de competities;
 • Introductie leden kunnen ook deelnemen aan activiteiten door LTC Lisse georganiseerd zoals het tossen, clubladder, clubkampioenschappen en het afsluittoernooi;
 • Het actielidmaatchap eindigt automatisch aan het einde van het seizoen;
 • Daar waar dit reglement niet in voorziet beslist het bestuur.

 

Voorwaarden introductie lidmaatschap gezinsleden


 • Het actielidmaatschap is een introductie lidmaatschap bestemd voor alle gezinsleden van hetzelfde huishouden/adres van een huidig lid (geldt niet voor actielidmaatschap of zomerchallenge leden);
 • Met het lidmaatschap van € 25,- mag er op alle banen (baan 1 t/m 17) gespeeld worden;
 •  Alleen voor  gezinsleden die geen lid bij LTC Lisse geweest zijn na 1 april 2019;
 • Introductie leden kunnen ook deelnemen aan door de KNLTB georganiseerde toernooien, onder andere het open toernooi en de competities;
 • Introductie leden kunnen ook deelnemen aan activiteiten door LTC Lisse georganiseerd zoals het tossen, clubladder, clubkampioenschappen en het afsluittoernooi;
 • Het actielidmaatchap eindigt niet automatisch aan het einde van het seizoen en wordt verlengd als standaardlidmaatschap (jeugd / student/senioren);
 • Daar waar dit reglement niet in voorziet beslist het bestuur.

 

Voorwaarden Zomer Challenge


 • De Zomer Challenge is een tijdelijk lidmaatschap van 15 juni tot en met 31 augustus bestemd voor mensen die in de zomerstop van andere sporten willen blijven sporten;
 • Met het lidmaatschap van € 55,- mag er op alle banen (baan 1 t/m 17) gespeeld worden;
 • Zomer Challenge leden kunnen ook deelnemen aan door de KNLTB georganiseerde toernooien in de periode van 15 juni tot en met 31 augustus;
 • Zomer Challenge leden kunnen ook deelnemen aan activiteiten door LTC Lisse georganiseerd zoals het tossen, clubkampioenschappen in de periode van 15 juni tot en met 31 augustus;
 • Het Zomer Challenge lidmaatchap eindigt automatisch op 31 augustus;
 • Daar waar dit reglement niet in voorziet beslist het bestuur.

Voorwaarden Studentenlidmaatschap


 • Voor studenten die een voltijds opleiding volgen in Nederland
 • Die bij het start van het seizoen tussen de 18 en 23 jaar zijn
 • Het seizoen voor studentenlidmaatschap loopt van 1 april tot en met 30 september

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 252 413 869

Adres

Spekkelaan 4
2161 GH Lisse

KVK-nummer

40446215