Gedragsregels L.T.C. Lisse

Jong EN oud, nieuw EN bestaand, gezellig EN ambitieus, vertrouwd EN vernieuwend! Voor EN met elkaar. Met de nadruk op “EN”!  LTC Lisse heeft als doel om een vereniging te zijn en te blijven die zorgt dat we nu, en in de verre toekomst nog steeds graag tennis en padel willen spelen. We willen zorgen dat onze tennis- en padelvereniging een plek is waar iedereen zich thuis en welkom voelt en daarom hebben we met elkaar een aantal afspraken gemaakt. Voor elke doelgroep zijn passende gedragsregels opgesteld, zodat iedereen zich kan houden aan het motto: "Ik gedraag me altijd sportief en respectvol".

Gedragsregels leden


 • We respecteren elkaar ongeacht geslacht, kleur, handicap, geloof, seksuele geaardheid, politiekemening, sociaaleconomische status, spelniveau, etc;
 • We gaan positief met elkaar om en daarom helpen we elkaar;
 • We communiceren met elkaar op basis van eerlijkheid en openheid;
 • We gebruiken geen fysiek, mentaal en/of verbaal geweld en/of intimidatie op of rondom de banen;
 • We zijn een voorbeeld van goed gedrag en spreken andere leden aan wanneer hun gedrag niet overeenkomt met de geldende normen en waarden;
 • We voelen verantwoordelijkheid voor en betrokkenheid bij onze medeleden en het terrein van onze vereniging.
 • We gaan duurzaam om met ons park;
 • We blijven van andermans eigendommen af;
 • We gaan verantwoordelijk om met sociale media;
 • We respecteren het werk van al onze vrijwilligers en trainers;
 • We tonen ons goede gastheren naar onze gasten en anderzijds ook goede gasten bij andere verenigingen;
 • We moedigen een vriendelijke en gastvrije omgeving aan binnen de tennisvereniging. Groet andere leden en maak een praatje wanneer dit gepast is. Help nieuwe leden zich welkom en snel thuis te laten voelen;
 • We houden ons aan de regels en verplichtingen van het lidmaatschap waaronder betaling van contributie, deelname aan evenementen of het uitvoeren van vrijwilligerswerk indien nodig;
 • Het is verboden om een spelerspas uit te lenen bij het reserveren van tennis- of padelbanen. Als bij controle blijkt dat niet speelgerechtigde leden op andermans spelerspas een baan hebben gereserveerd, dan volgt hierop een waarschuwing. Bij herhaaldelijk misbruik kan dit leiden tot een verbod op het spelen op onze vereniging;
 • We voelen ons betrokken bij onze vereniging en staan open voor het leveren van een bijdrage aan georganiseerde jeugd- of senior evenementen.

Gedragsregels bestuurs-/commissieleden en andere vrijwilligers


De vrijwilligers dragen bij aan een gezonde en bloeiende vereniging door:

 • Verantwoordelijkheid te nemen voor hun taken en bevoegdheden;
 • Transparant te zijn in hun beslissingen en communicatie, en verantwoording afleggen aan de leden en het bestuur;
 • De belangen van de tennis- en padelvereniging voorop te stellen;
 • Goed met elkaar en de leden samen te werken;
 • Te allen tijde respectvol om te gaan met alle leden, bezoekers en andere betrokkenen op de tennis- en padelvereniging;
 • Zorg dragen voor eerlijke en gelijke behandeling van alle leden;
 • Integer met vertrouwelijke informatie om te gaan;
 • Een veilige omgeving te creëren voor de leden;
 • Professioneel gedrag te vertonen;
 • Zelf een voorbeeld te zijn van goed gedrag en leden aan te spreken wanneer hun gedrag niet overeenkomt met de geldende normen en waarden;
 • Nieuwe initiatieven te ontwikkelen en in gang te zetten;
 • Het in goede conditie te houden van het park.

Gedragsregels trainers


 • De trainer moet respect tonen voor alle studenten, ongeacht hun vaardigheidsniveau, leeftijd, geslacht, etniciteit of achtergrond;
 • De trainer motiveert en enthousiasmeert studenten voor het tennisproces;
 • De trainer creëert een positieve sfeer en moedigt studenten aan om het beste uit zichzelf te halen;
 • De trainer dient altijd zich op een respectvolle en integere manier te gedragen ten opzichte van zijn/haar studenten en collega's;
 • De trainer brengt spelplezier en leert vaardigheden en sportief gedrag aan;
 • De trainer maakt zij die fouten maken nooit belachelijk;
 • De trainer dient altijd professioneel te handelen;
 • De trainer neemt verantwoordelijkheid voor de voortgang en ontwikkeling van de studenten;
 • De trainer creëert een veilige omgeving tijdens de lessen en waarborgt de veiligheid van de studenten;
 • De trainer draagt zorg voor goed en veilig materiaal;
 • De trainer blijft op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied;
 • De trainer staat open voor samenwerking met andere trainers/leraren binnen de vereniging of de tennis- en padelgemeenschap als geheel.

Gedragsregels ouders/verzorgers


Ouders/verzorgers van leden:

 • Zijn enthousiast en stimulerend;
 • Moedigen het kind aan sportief en eerlijk te zijn, tijdens en na een partij;
 • Moedigen het kind aan plezier te hebben in de sport;
 • Coachen niet in woord en gebaar;
 • Zorgen ervoor dat het kind tijdig aanwezig is of zich tijdig afmeldt voor wedstrijden of trainingen;
 • We voelen ons betrokken als ouders bij onze vereniging en staan open voor het leveren van een bijdrage aan georganiseerde jeugdevenementen.

Ouders/verzorgers zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag van hun kind(eren).

Gedragsregels op de baan


 • We respecteren de regels van de tennis en padelsport;
 • We dragen gepaste tennis-/ padelkleding en tennis-/ padelschoenen;
 • We houden rekening met onze eigen veiligheid en die van anderen tijdens het spelen;
 • We nemen al onze meegebrachte spullen weer mee terug en nemen zeker geen glaswerk mee naar de baan;
 • We spelen alleen wanneer de banen bespeelbaar zijn (op advies van het bestuur);
 • We houden ons aan het Fair Play principe van de KNLTB;
 • We respecteren onze mede- en tegenstanders en waarderen mooie punten van anderen;
 • We zijn eerlijk en sportief, en spelen bij twijfel een let (deze regels gelden ook wanneer je te gast bent bij een andere vereniging);
 • We spelen de bal van een andere baan netjes terug (na afloop van een rally);
 • We betreden een baan pas als een rally is afgelopen;
 • We slaan of gooien niet met onze rackets;
 • We schreeuwen of vloeken niet op of naast de baan;
 • We blijven bescheiden bij een overwinning en laten ons niet ontmoedigen door een nederlaag.

Gedragsregels naast de baan


We houden het terras, de kleedkamers, de kantine en het park netjes. Afval hoort in de vuilnisbakken. Alcohol wordt alleen geschonken aan personen van 18 jaar en ouder. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het clubhuis of elders op het park. De pachter mag altijd en naar eigen inzicht de verstrekking van alcoholhoudende dranken weigeren en personen die normafwijkend gedrag vertonen uit de kantine verwijderen. Op ons park wordt niet gerookt.

Het bestuur van de vereniging is eindverantwoordelijk voor handhaving van deze gedragscode en legt daarvoor verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. Ieder lid is in principe bevoegd om een medelid aan te spreken op wangedrag.

Zij die zich schuldig hebben gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen, die in strijd zijn met de gedragscode, kan het bestuur (of bondsgedelegeerde) besluiten tot de volgende sancties:

 • Verhalen van de schade;
 • Verplicht helpen bij opruimen/schoonmaken;
 • Ontzegging toegang park;
 • Royeren als lid van de vereniging.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 252 413 869

Adres

Spekkelaan 4
2161 GH Lisse

KVK-nummer

40446215