Reglementen

Statuten


In de statuten van de vereniging is vastgelegd wat het doel van LTC Lisse is en is het lidmaatschap van de leden gedefinieerd. Ook is in de statuten vastgelegd wat het bestuur doet (en mag doen), welke commissies er zijn en hoe het bestuur verantwoording aflegt aan de leden. Ook de verplichte onderwerpen op de Algemene Leden Vergadering (ALV) zijn opgenomen in de statuten.  

In 2023 zijn op de ALV de statuten voor het laatst door de leden gewijzigd, o.a. door aanpassing van de norm voor het minimum aantal stemgerechtigde leden, verruiming van de mogelijkheden van volmacht en aanpassingen in de bevoegdheden van het bestuur.

Huishoudelijk Reglement


In het Huishoudelijk Reglement zijn o.a. de rechten en plichten van de leden opgenomen en het introduceebeleid, alsmede allerlei praktische zaken over hoe een stemming op de Algemene Leden Vergadering (ALV) verloopt en hoe de jaarlijkse aanpassing van de contributie plaatsvindt. 

Het Huishoudelijk Reglement is in 2023 voor het laatst aangepast.  

Vertrouwenspersoon


Het kan gebeuren dat je tijdens of na het tennissen te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten of discriminatie. Via deze link kan je hier meer informatie over vinden

park- en baanreglement


In het park en baanreglement zijn de regels vastgelegd waaraan leden en bezoekers zich moeten houden tijdens hun verblijf op ons park aan de ter Spekkelaan in Lisse.

Privacy


Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie in werking getreden. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens van onze leden en vrijwilligers. Daarom hebben wij een privacyverklaring geschreven waarin we je informeren over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Onderstaand is  de privacyverklaring  opgenomenn.

Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van de privacyverklaring, stel je vraag dan gerust per e-mail aan onze privacyfunctionaris Suzanne le Feber via: [email protected].

parkreglement_lawn_tennis_club_-vernieuwd__per_1-4-2013.pdf 30-12-2021 - Privacyverklaring LTC Lisse 2021.pdf VOLMACHT_-ALV_Tekstnet.docx Statuut LTC Lisse_d.d.12-01-2022.pdf Huishoudelijk reglement LTC Lisse_d.d.12-01-2022.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 252 413 869

Adres

Spekkelaan 4
2161 GH Lisse

KVK-nummer

40446215