Nieuw Park en Padel

Nieuw Park

Op deze pagina worden alle berichten over ons nieuwe park verzameld.

ALV 16 februari  - voorlopig ontwerp tennis- en padelbanen

Tijdens de ALV van 16 februari j.l. is een toelichting gegeven op onderstaande lay-out , de keuze voor deze opzet zal de komende weken uitvoerig worden toegelicht. Leden kunnen uiteraard vragen stellen en meedenken.
Tot november vorig jaar was het plan steeds in een keer de padelbanen aan te leggen alle tennisbanen te vernieuwen, dit is echter door de hoge energieprijzen, oplopende rente en hogere exploitatielasten voor onze vereniging niet meer haalbaar. Met de beoogde opzet en lay-out van tennis- en padelbanen kunnen we onze plannen en renovatie van het park gefaseerd gaan uitvoeren.

 

2 november 2022

Volgend op de berichtgeving van 8 juli j.l. over het realiseren van het nieuwe tennispark met padelbanen kunnen we berichten dat een vergunningsaanvraag is ingediend. Deze aanvraag heeft tot onze spijt niet tot een positieve reactie geleid van de gemeente. De gemeente beweegt niet mee met onze ambities. De gemeente beargumenteert de padelaanvraag niet te willen verwerken omdat er nog gemeentelijk beleid gemaakt moet worden. Dit vanwege het ontbreken van landelijke wetgeving. 

In een aparte e-mail, die spoedig volgt, zullen we u hierover uitgebreid informeren. We kunnen wel laten weten dat het bestuur en werkgroep niet voornemens zijn het hierbij te laten. We voelen ons gesterkt door ervaringen van (KNLTB) adviseurs dat padel op ons park haalbaar is en zijn bovendien van mening dat een gemeente op grond van het ontbreken van een beleid geen vergunning mag tegenhouden.

Tot slot willen we leden vragen ons te komen helpen met de werkgroep Nieuw Park. Vooralsnog zijn we niet succesvol, gaat er heel veel tijd zitten in bijvoorbeeld alleen al de vergunningsaanvraag terwijl het echte werk nog niet eens is begonnen. Zijn er leden met een specialisme, ook juridisch, die ons kunnen helpen met de procedure of het door selecteren van padel leveranciers of andere technische onderdelen? Dan komen we graag met jou in contact via [email protected]

Overzicht Nieuw Park

8 juli 2022

Het is alweer enige tijd geleden maar wees gerust, we (de werkgroep) hebben niet stil gezeten. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte stellen van de laatste enquête en de voortgang.

De afgelopen periode hebben we middels een enquête jullie allemaal gevraagd om jullie mening te geven over de plannen voor het nieuwe park. En wat zijn we als bestuur en werkgroep blij om jullie te kunnen vertellen dat we ruim 330 enquêtes ingevuld retour hebben ontvangen. Dat is 30% van ons ledenbestand en dat is een uitzonderlijk hoog percentage. 

Het toont ons als bestuur en werkgroep ook aan dat het clubgevoel bij de LTC en de saamhorigheid die daarbij hoort ruimschoots aanwezig is om met elkaar plannen te maken voor de toekomst. Want als LTC Lisse willen we klaar zijn voor de toekomst. 

Met de enquête hebben we jullie mening gevraagd over de ideeën voor het park, de ligging van de banen en de bijbehorende ondergrond. Mooi om te zien dat ruim 86% de plannen voor het nieuwe park ondersteunen om zo voor jong en oud nu en in de toekomst interessant te zijn en blijven. En ook dat 76% van de leden verwachten dat we met de plannen nieuwe jonge gezinnen kunnen aantrekken, wat natuurlijk cruciaal is voor onze toekomst.

Ook hebben we met elkaar onze mening gegeven over de verwachtingen voor de groei van de leden en of de banen zoals in het ontwerp getoond voldoende zijn nu en in de toekomst. Het doet ons goed te zien dat bijna 80% verwacht dat het ledenaantal zal groeien door de plannen en bijna 74% het ontwerp en het aantal banen voldoende acht. Een overweldigende 94% steunt de keuze van de werkgroep aan het bestuur om de nieuwe banen te voorzien van gravel op afschot. Hierdoor blijven we spelen op onze bekende ondergrond en vergroten we de periode waarin we buiten kunnen spelen tot ruim 11 maanden.

Verder heeft de werkgroep veel werk verricht om padel op de agenda te zetten en het doet ons deugd dat bijna 90% van de ondervraagden dit voorstel steunt. En ook mooi is het om te zien dat ruim 90,3% van de leden kennis wil maken met padel. Hier gaan we als bestuur en werkgroep mee aan de slag. Meer informatie volgt snel.

Jullie interesse om meer te willen weten van de verschillende manieren van financiering is fijn om te lezen en de interesse die er is voor het obligatieplan stemt ons heel tevreden. Meer informatie en achtergrond over deze optie zullen we de komende periode verder uitwerken. Hierdoor kunnen we nog meer zelf regie nemen over onze plannen en onze toekomst.

Vermeldenswaardig is hoe divers de leeftijden zijn van de leden die de enquête hebben ingevuld en dat er nauwelijks verschil is in de leeftijden in combinatie met de antwoorden. Hierdoor overheerst het gevoel dat we als vereniging echt samenwerken om onze club klaar te maken voor de toekomst, een toekomst voor jong en oud.

Voortgang/stand van zaken

In de originele tekening (die ook in de kantine hangt) zijn de padelbanen gesitueerd ter hoogte van baan 7 en 8 en een tennisbaan op de plaats van de inslamuur. Na overleg met padel/tennisbouwers kwamen we erachter dat dit niet de meest praktische/logische ligging en aanpak is voor de renovatie van het park en het aanleggen van de padel- en tennisbanen. 

In het kort: de werkgroep adviseert het bestuur de padelbanen bij voorkeur te realiseren op de plek waar nu de de inslamuur ligt. Naaste het feit dat dit een ideale ligging is voor de padelbanen biedt dit de mogelijkheid om de tennisbanen en padelbanen apart/gefaseerd aan te leggen. Hierbij kan je denken aan eerst de padelbanen op het grasveld maar kan ook zijn eerst het vernieuwen van de 10 tennisbanen.

De werkgroep geeft het advies de vergunningsaanvraag door de landschapsarchitect af te wachten zodat duidelijkheid bestaat over de mogelijkheden van het grasveld en de twee rijen met bomen die gerooid kunnen worden.

Mede door een recente gesprek op het Gemeentehuis (8 juni 2022) houden we goede hoop dat de gemeente Lisse onze vereniging wilt helpen bij het creëren van de randvoorwaarden.

2 maart 2022

LTC Lisse, klaar voor de toekomst!

Jong en oud, nieuw en bestaand, heden en toekomst, gezellig en ambitieus, vertrouwd en vernieuwend! Met de nadruk op “en”! Want een vereniging zijn en blijven die zorgt dat we nu, maar ook over 20 jaar nog steeds graag willen spelen, dat is en blijft ons doel. Want LTC Lisse is klaar voor de toekomst.

Hoe brengen we topwedstrijden naar het sfeerterras? Gezelligheid rond alle banen? De mogelijkheid voor kinderen om zelf te kunnen spelen maar met een oogje in het zeil? Een binnenkomst die er voor zorgt dat je nooit meer weg wilt? En de mogelijkheid om kennis te maken met een sport die dicht bij tennis ligt, maar toch anders is? Hoe voelen leden van het eerste uur zich nog steeds thuis en nieuwe leden zich welkom vanaf het begin? 

Bekijk de schetsen voor het nieuwe park, want LTC Lisse is echt klaar voor de toekomst!

Wil je reageren? Graag! Gebruik de flipover in het clubhuis of stuur een e-mail naar [email protected]

 

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 252 413 869

Address

Spekkelaan 4
2161 GH Lisse

KVK-nummer

40446215