Nieuw Park en Padel

Op deze pagina worden alle berichten over ons nieuwe park verzameld.

 

Beste leden,
 
op 29 juni jl. heeft er een bijzondere algemene ledenvergadering (BALV) plaatsgevonden waarin er is gestemd voor de aanleg van de padelbanen. Onder op deze pagina staat een PDF met de notulen van de bijeenkomst met daarbij een bijlage met veelgestelde vragen . 
 
Met sportieve groet,
 
Werkgroep Nieuw Park & Bestuur LTC Lisse

 

Leden stemmen in met de aanleg van 4 padelbanen

Tennisvereniging LTC Lisse krijgt mandaat om vier padelbanen aan te leggen. Bijna een kwart leden van de vereniging stemden tijdens een goed bezochte bijzondere algemene ledenvergadering op 29 juni in met de aanleg van de nieuwe sportvoorziening op sportpark Ter Specke. Met maar liefst 99% van de stemmen werd het voorstel, dat werd gepresenteerd door een werkgroep, aangenomen. De werkgroep heeft de afgelopen 1 ½ jaar veel werk verzet en zaken uitgezocht voor de aanleg van padelbanen.

Het plan dat afgelopen donderdag aan de leden is gepresenteerd betekent dat Lisse de snel groeiende racketsport padel zal toevoegen met ingang van 2024. Padel is een mix van tennis en squash, waarbij een bal met een racket over een net dient gespeeld te worden. Het verschil met andere racketsporten is dat deze sport 2 tegen 2 gespeeld wordt. Ook het veld is wat specialer omdat het omringd wordt door 4 glazen wanden. Dit zorgt voor een extra dimensie in het spel, aangezien de wanden ervoor zorgen dat een onhaalbare bal toch nog haalbaar wordt. Anders dan tennis is padel heel snel te leren is. Daardoor kent de sport veel instroom van sporters die nooit hebben leren tennissen. Zowel tennis als padel kan tot op late leeftijd worden gespeeld.

De tennisvereniging verwacht met de komst van padel een vernieuwde groei van het ledental te kunnen realiseren. De vereniging zal tennis en padel volledig opnemen in de organisatie. Dat wil zeggen meedoen met (KNLTB) padel-competities (voorjaar, zomer, najaar en winter), open toernooien en evenementen organiseren binnen de club.

De padelbanen worden aangelegd op de huidige gravelbanen nummer 7, 8 en 9.

Inloopavonden

Om de leden de mogelijkheid te bieden uitgebreid stil te staan en vragen te stellen over de keuzes en beoogde aanpak nodigt het bestuur alle leden uit om donderdagavond 6 april en of dinsdagavond 18 april in het clubgebouw aanwezig te zijn. 

De avonden zijn informatief, later zal een definitief besluit worden gevraagd in een Buitengewone Ledenvergadering . Tijdens de inloopavonden zullen veel bestuursleden en werkgroep-leden aanwezig zijn die het hemd van het lijf gevraagd kunnen worden over alle mogelijke onderwerpen. Kosten & offertes, gevoerde enquêtes en adviseringen van tennisverenigingen, financiering, subsidies, keuzes van padelleveranciers, gemaakte keuzes ten aanzien van gefaseerde aanpak, beoogde timing etc.

Ook willen we graag met de leden in contact komen die de vereniging financieel willen helpen met een obligatieplan. Een obligatieplan is voor de vereniging een goedkopere manier om te financieren. U krijgt nog steeds altijd uw geld terug! Met de hulp van de leden hopen wij via een obligatieplan circa EURO 200.000 te financieren. De details leggen wij u graag uit en kunt u nalezen op de website obligatieplan en via een animatie filmpje op youtube.

Graag ontmoeten we u op donderdagavond 6 april en of dinsdagavond 18 april tussen 20h en 21:30 in het clubgebouw.

 

ALV 16 februari  - voorlopig ontwerp tennis- en padelbanen

Tijdens de ALV van 16 februari j.l. is een toelichting gegeven op onderstaande lay-out , de keuze voor deze opzet zal de komende weken uitvoerig worden toegelicht. Leden kunnen uiteraard vragen stellen en meedenken.
Tot november vorig jaar was het plan steeds in een keer de padelbanen aan te leggen alle tennisbanen te vernieuwen, dit is echter door de hoge energieprijzen, oplopende rente en hogere exploitatielasten voor onze vereniging niet meer haalbaar. Met de beoogde opzet en lay-out van tennis- en padelbanen kunnen we onze plannen en renovatie van het park gefaseerd gaan uitvoeren.

2 november 2022

Volgend op de berichtgeving van 8 juli j.l. over het realiseren van het nieuwe tennispark met padelbanen kunnen we berichten dat een vergunningsaanvraag is ingediend. Deze aanvraag heeft tot onze spijt niet tot een positieve reactie geleid van de gemeente. De gemeente beweegt niet mee met onze ambities. De gemeente beargumenteert de padelaanvraag niet te willen verwerken omdat er nog gemeentelijk beleid gemaakt moet worden. Dit vanwege het ontbreken van landelijke wetgeving. 

In een aparte e-mail, die spoedig volgt, zullen we u hierover uitgebreid informeren. We kunnen wel laten weten dat het bestuur en werkgroep niet voornemens zijn het hierbij te laten. We voelen ons gesterkt door ervaringen van (KNLTB) adviseurs dat padel op ons park haalbaar is en zijn bovendien van mening dat een gemeente op grond van het ontbreken van een beleid geen vergunning mag tegenhouden.

Tot slot willen we leden vragen ons te komen helpen met de werkgroep Nieuw Park. Vooralsnog zijn we niet succesvol, gaat er heel veel tijd zitten in bijvoorbeeld alleen al de vergunningsaanvraag terwijl het echte werk nog niet eens is begonnen. Zijn er leden met een specialisme, ook juridisch, die ons kunnen helpen met de procedure of het door selecteren van padel leveranciers of andere technische onderdelen? Dan komen we graag met jou in contact via [email protected].

(oud ontwerp)

8 juli 2022

Het is alweer enige tijd geleden maar wees gerust, we (de werkgroep) hebben niet stil gezeten. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte stellen van de laatste enquête en de voortgang.

De afgelopen periode hebben we middels een enquête jullie allemaal gevraagd om jullie mening te geven over de plannen voor het nieuwe park. En wat zijn we als bestuur en werkgroep blij om jullie te kunnen vertellen dat we ruim 330 enquêtes ingevuld retour hebben ontvangen. Dat is 30% van ons ledenbestand en dat is een uitzonderlijk hoog percentage. 

Het toont ons als bestuur en werkgroep ook aan dat het clubgevoel bij de LTC en de saamhorigheid die daarbij hoort ruimschoots aanwezig is om met elkaar plannen te maken voor de toekomst. Want als LTC Lisse willen we klaar zijn voor de toekomst. 

Met de enquête hebben we jullie mening gevraagd over de ideeën voor het park, de ligging van de banen en de bijbehorende ondergrond. Mooi om te zien dat ruim 86% de plannen voor het nieuwe park ondersteunen om zo voor jong en oud nu en in de toekomst interessant te zijn en blijven. En ook dat 76% van de leden verwachten dat we met de plannen nieuwe jonge gezinnen kunnen aantrekken, wat natuurlijk cruciaal is voor onze toekomst.

Ook hebben we met elkaar onze mening gegeven over de verwachtingen voor de groei van de leden en of de banen zoals in het ontwerp getoond voldoende zijn nu en in de toekomst. Het doet ons goed te zien dat bijna 80% verwacht dat het ledenaantal zal groeien door de plannen en bijna 74% het ontwerp en het aantal banen voldoende acht. Een overweldigende 94% steunt de keuze van de werkgroep aan het bestuur om de nieuwe banen te voorzien van gravel op afschot. Hierdoor blijven we spelen op onze bekende ondergrond en vergroten we de periode waarin we buiten kunnen spelen tot ruim 11 maanden.

Verder heeft de werkgroep veel werk verricht om padel op de agenda te zetten en het doet ons deugd dat bijna 90% van de ondervraagden dit voorstel steunt. En ook mooi is het om te zien dat ruim 90,3% van de leden kennis wil maken met padel. Hier gaan we als bestuur en werkgroep mee aan de slag. Meer informatie volgt snel.

Jullie interesse om meer te willen weten van de verschillende manieren van financiering is fijn om te lezen en de interesse die er is voor het obligatieplan stemt ons heel tevreden. Meer informatie en achtergrond over deze optie zullen we de komende periode verder uitwerken. Hierdoor kunnen we nog meer zelf regie nemen over onze plannen en onze toekomst.

Vermeldenswaardig is hoe divers de leeftijden zijn van de leden die de enquête hebben ingevuld en dat er nauwelijks verschil is in de leeftijden in combinatie met de antwoorden. Hierdoor overheerst het gevoel dat we als vereniging echt samenwerken om onze club klaar te maken voor de toekomst, een toekomst voor jong en oud.

Voortgang/stand van zaken

In de originele tekening (die ook in de kantine hangt) zijn de padelbanen gesitueerd ter hoogte van baan 7 en 8 en een tennisbaan op de plaats van de inslamuur. Na overleg met padel/tennisbouwers kwamen we erachter dat dit niet de meest praktische/logische ligging en aanpak is voor de renovatie van het park en het aanleggen van de padel- en tennisbanen. 

In het kort: de werkgroep adviseert het bestuur de padelbanen bij voorkeur te realiseren op de plek waar nu de de inslamuur ligt. Naaste het feit dat dit een ideale ligging is voor de padelbanen biedt dit de mogelijkheid om de tennisbanen en padelbanen apart/gefaseerd aan te leggen. Hierbij kan je denken aan eerst de padelbanen op het grasveld maar kan ook zijn eerst het vernieuwen van de 10 tennisbanen.

De werkgroep geeft het advies de vergunningsaanvraag door de landschapsarchitect af te wachten zodat duidelijkheid bestaat over de mogelijkheden van het grasveld en de twee rijen met bomen die gerooid kunnen worden.

Mede door een recente gesprek op het Gemeentehuis (8 juni 2022) houden we goede hoop dat de gemeente Lisse onze vereniging wilt helpen bij het creëren van de randvoorwaarden.

2 maart 2022

LTC Lisse, klaar voor de toekomst!

Jong en oud, nieuw en bestaand, heden en toekomst, gezellig en ambitieus, vertrouwd en vernieuwend! Met de nadruk op “en”! Want een vereniging zijn en blijven die zorgt dat we nu, maar ook over 20 jaar nog steeds graag willen spelen, dat is en blijft ons doel. Want LTC Lisse is klaar voor de toekomst.

Hoe brengen we topwedstrijden naar het sfeerterras? Gezelligheid rond alle banen? De mogelijkheid voor kinderen om zelf te kunnen spelen maar met een oogje in het zeil? Een binnenkomst die er voor zorgt dat je nooit meer weg wilt? En de mogelijkheid om kennis te maken met een sport die dicht bij tennis ligt, maar toch anders is? Hoe voelen leden van het eerste uur zich nog steeds thuis en nieuwe leden zich welkom vanaf het begin? 

Bekijk de schetsen voor het nieuwe park, want LTC Lisse is echt klaar voor de toekomst!

Wil je reageren? Graag! Gebruik de flipover in het clubhuis of stuur een e-mail naar [email protected]

 

 

presentatie padel banen Notulen BALV Aanleg padelbanen dd 20-11-2023.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 252 413 869

Adres

Spekkelaan 4
2161 GH Lisse

KVK-nummer

40446215